Hành lý không thể thiếu được trong những chuyến đi dài ngày và ngắn ngày, đựng đồ cá nhân và những món đồ cần thiết